O targowisku

Centralnym miejscem handlu, wymiany i spotkań w większości miast w tym Zielonej góry był rynek, zlokalizowany w centralnej części miasta. W przypadku Zielonej Góry od XIV wieku był nim, obecnie Stary Rynek, przez który przebiegał też główny trakt komunikacyjny.

Wraz z rozwojem miasta, wzrostem liczby ludności i rewolucją przemysłową, zmienił sie charakter miasta w tym lokalizacja rynku. W tej formie targowisko, jeszcze przed II Wojną Światową mieścił się przy placu Wielkopolskim, w tamtym czasie Glasserplatz na planie Bittnera - "Reitplatz"

Jeszcze przez wiele lat po wojnie w tym miejscu zielonogórzanie nabywali w niezbędne produkty. W późniejszym okresie został przeniesiony na ulice Owocową, gdzie mocno odcisnął sie we współczesnej historii Zielonej Góry.
W czasach niedoborów, w latach 80-tych pełnił rolę podstawnej formy zaopatrzenia mieszkańców nie tylko w płody rolne. Rywalizując z wieloma powstałymi doraźnie placami targowymi, przetrwał zwycięsko okres przemian lat 90-tych. Dzisiaj stanowi sprawdzone źródło tanich i dobrych owoców, warzyw i innych wyrobów lokalnego produktu, oferując nie tylko niezwykle korzystne ceny, ale nade wszystko ofertę dla świadomych konsumentów przywiązujących dużą wagę do tego co i w jakiej formie spożywają.

Kolejną dekadę rynek rozpoczyna wzbogacając formę komunikacji i dystrybucji nie zmieniając nic z tego co stanowi jego najwyższa wartości.